Vad gör en mäklare?

När du ska sälja din villa, lägenhet eller ditt lantställe och ska anlita en mäklare, så är det alltid bra att börja med att ta in offerter från ett antal olika fastighetsmäklare för att kunna jämföra dem. Det finns nämligen inte någon direkt praxis när det gäller en mäklares prissättning. Och eftersom prissättningen är helt fri och därmed fungerar som ett konkurrensmedel kan erbjudandena också variera ganska mycket mellan olika mäklare. Därför kan det vara väl värt att lägga ner lite extra tid på att undersöka vad som ingår i erbjudandena hos olika mäklare innan du bestämmer dig.

Men det är ju så klart också viktigt att det känns rätt även på det personliga planet med den mäklare du väljer. Förtroende kan ju inte köpas för pengar, så känn efter ordentligt vilken mäklare som passar dig bäst innan du tar ditt beslut. Kontrollera också att mäklaren är registrerad hos FMN, Fastighetsmäklarnämnden. Detta innebär att mäklaren har laglig rätt att åta sig förmedlingsuppdrag och garanterar att mäklaren är legitim.

Efter att du har valt din mäklare, så ska mäklaren dra upp ett avtal för det ni har kommit överens om att han eller hon ska göra – ett så kallat uppdragsavtal. Uppdragsavtalet är en överenskommelse mellan dig som säljare och mäklaren som person. Det är alltså mäklaren själv, inte mäklarfirman, som ansvarar för avtalet, vilket kan vara bra att veta. I uppdragsavtalet ska det finnas med information gällande vilken ersättning mäklaren ska ha för sitt arbete, hur denna ska räknas ut, när du förväntas betala, samt eventuella andra betalningsvillkor. Dessutom bör uppdragsavtalet inkludera alla moment som mäklaren har åtagit sig att utföra – det kan exempelvis röra sig om marknadsföring, kontakt med spekulanter, visningar av fastigheten, samt mottagande och hantering av bud vid budgivningen, upprättande av köpehandlingar och medverkan vid kontraktsskrivningen.

Mäklaren brukar i normala fall också åta sig att göra ett intag, eller en värdering av din fastighet, samt sammanställa en objektsbeskrivning av densamma. Objektsbeskrivningen är en viktig del av försäljningen eftersom det är den som all marknadsföring grundar sig på och som förser eventuella köpare med information om fastighetens tillstånd, såsom skick, storlek, area, energiåtgång, byggnadsår och byggnadssätt. I objektsbeskrivningen ska det även finnas med information om vilka servitut och inteckningar, samt vilka andra eventuella rättigheter och belastningar som finns på fastigheten. Det är viktigt att du förser mäklaren med fullständig och uppdaterad information eftersom det är du som säljare som ansvarar för att objektsbeskrivningen blir korrekt.

You may also like...