Tala om pengar med ungdomarna

I banken är det naturligt att tala om pengar. Det gör vi när vi finansierar kundens stora och små drömmar, söker ett lämpligt sätt att spara eller när kunden ansöker om ett betalkort. Utanför bankens väggar är det i det finländska samhället ändå svårt att tala om pengar och särskilt om problem med användningen av pengar. Pengar, med sina inkomster och utgifter är en så personlig sak att man helst håller tyst om det, och det har var och en naturligt vis rätt att göra.

Samhälleligt sett har tigandet ändå en baksida eftersom en del av dagens unga lär sig använda pengar den hårda vägen. Ingen är för ung för att intressera sig för sina egna pengar och därför kan vi – medierna, skolorna, hemmet, lärarna, politikerna, kändisarna, bankerna och andra företag, också var och en av oss som individ – prata med ungdomarna om pengar, om svårigheter och erfarenheter kring användningen av pengar. Den här veckan pågår nämligen utmaningsveckan Tala om pengar. Syftet med veckan som arrangeras av nätverket Min ekonomi är att främja de ungas ekonomiska kunskaper och förebygga ekonomiska problem. Nu är alltså också du utmanad att i sociala medier dela dina erfarenheter av pengar!

Med barn och unga lönar det sig att tala om pengar frimodigt, i en positiv ton om möjligt. Fastän det är sant att en betalningsanmärkning stänger många dörrar är den inte evig; vanligast gäller den 2-4 år men den kan som längst gälla ett helt decennium. Man kan ändå se på anmärkningen också som en möjlighet; en möjlighet att lära sig att använda pengar på ett vettigt sätt, att dra ner på kostnaderna och att spara under den tid som betalningsanmärkningen gör att man inte kan få lån.

Tajmingen har stor betydelse i mångt och mycket. Så också i vilken skede man reagerar på en räkning som trillat in genom postluckan. Det att man låter bli att öppna räkningarna befriar en inte från skyldigheten att betala dem. Så när förfallodagen närmar sig och saldot närmar sig noll är det viktigt att grabba tag i telefonen. Om man tar kontakt med faktureraren redan före förfallodagen är det möjligt att man kan komma överens om att betala räkningen i delar enligt en betalningstidtabell som passar en själv. När man ser positivt på saken är ett betalningsarrangemang till fördel för både betalaren och faktureraren. Genom att komma överens om en betalningstidtabell kan betalaren också spara en rejäl summa, såsom i det bifogade mobiltelefonexemplet.

Användningen av pengar består av vardagliga val: Ska jag gå på café eller ska jag köpa ett paket kaffe och koka kaffe hemma? Ska jag spara till nästa års utlandsresa eller ska jag åka på kryssning under veckoslutet? Ska jag köpa nytt eller begagnat? Det finns inga rätt eller fel val, utan var och en får använda sina pengar precis som den vill. En gyllene regel skulle här ändå kunna vara till exempel: lev, men lev inte över dina tillgångar.

Och eftersom vi här i Aito Säästöpankki faktiskt tycker om att tala om pengar kommer vi gärna också till skolor för att berätta för unga om hur man använder pengar och på ett vettigt sätt tar hand om sin egen ekonomi. Sparbanken står alltid vid din sida och i det här fallet också vid lärarnas sida. Tveka inte att ta kontakt så kan vi hjälpa till!

You may also like...