Tagged: riksgälden

Ränteändring för avistakonton

Räntan på avistakonton i Riksgälden sänks till -0,51 procent från och med den 17 februari. Med anledning av att Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,50 procent sänks också räntan på Riksgäldens avistakonton....