Tagged: arbetslöshet

Det finanspolitiska ramverket bör stramas upp

Regeringarna har under de senaste 15 åren fört en finanspolitik som inte leder till att överskottsmålet nås. Enligt Riksrevisionen bör regeringen vara tydligare med hur långt från målet man är och tydligt redovisa hur...