Ränteändring för avistakonton

Räntan på avistakonton i Riksgälden sänks till -0,51 procent från och med den 17 februari.

Med anledning av att Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,50 procent sänks också räntan på Riksgäldens avistakonton.

Reporäntan speglar Riksgäldens korta upplåningskostnad på kapitalmarknaden. Den nya räntan gäller från och med den 17 februari.

You may also like...