Nordax börjar erbjuda inlåning till privatpersoner i Tyskland

Som ett led i visionen att bli en ledande nischbank i norra Europa börjar Nordax erbjuda sparkonton till privatpersoner i Tyskland. Nordax är verksamt på den tyska marknaden sedan 2012 och erbjuder sedan tidigare utlåning till privatpersoner. Under 2015 växte utlåningen i Tyskland med cirka 90 procent och uppgick vid årsskiftet till totalt 548 mkr.

Nordax breddar sitt erbjudande till privatpersoner i Tyskland genom att lansera två olika fasträntekonton. Inlåningsprodukterna omfattas av den svenska insättargarantin och inlåningen används som ett komplement till Nordax övriga finansieringskällor. Nordax erbjuder sedan tidigare sparkonton med attraktiva villkor till privatpersoner i Sverige, Norge och Finland.

”Att vi nu lanserar sparprodukter även i Tyskland är naturligt med tanke på den starka tillväxten för vår utlåning. Det passar vår diversifierade finansieringsstrategi där vi strävar efter att matcha valutor på tillgångarna och skulderna”, säger Morten Falch, VD.

You may also like...