Män lånar mer än kvinnor

Män tar oftare lån och lånar högre belopp än kvinnor. Bilköp och renovering är den främsta orsaken till varför svenskarna lånar. Det visar en ny lånebarometer som kartlagt marknaden för konsumtionskrediter i Sverige. Rapporten är framtagen av Zmarta Group där bland annat nordens största låneförmedlare Freedom Finance ingår.

Vid utgången av 2015 hade svenska hushåll konsumtionslån, så kallade blancolån, till ett totalt värde av närmare 206 miljarder kr, enligt statisk från SCB. Det är en ökning på 20 procent över en femårsperiod. Lånebarometern har kartlagt marknaden för konsumtionskrediter genom att analysera över tio tusen utbetalda lån under 2015.

Rapporten visar att nästan 60 procent av låntagarna är män och att de lånar i genomsnitt 16000 kr mer per lån än kvinnor. Snittlånet för män ligger på 88000 kr och för kvinnor på 72000 kr. Som mest lånar svenskarna inför sommaren och under hösten. Allra högst är snittlånet under november månad (85000 kr) och lägst i januari (77000 kr).

”Den stora andelen av svenska hushålls lån utgörs av bolån, men konsumtionslån har blivit allt vanligare. Vi ser det i alla åldrar och inkomstklasser, men man lånar av olika anledningar”, säger Björn Lander, VD för Zmarta Group.

Män lånar till bil, kvinnor till tandläkaren

Den vanligaste orsaken till att ta nya lån är bilköp (22,2 procent) följt av renovering (18,5 procent), inköp av möbler (8 procent), semester (6,1 procent) och bostadsköp (6 procent). Det finns också tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor lånar i högre grad än män till semester, tandläkarbesök och operationer medan män i högre grad än kvinnor lånar till bilköp, renovering och investeringar. Bland de som tjänar under medelinkomst är bilköp den vanligaste låneorsaken, medan lån för renovering av bostad är vanligast bland de som tjänar över medelinkomst.

”Det finns mängder av anledningar till att man väljer att ta ett konsumtionslån och lånen tas av människor med olika förutsättningar. Med denna rapport hoppas vi bidra med insikter om svenskarnas lånebeteende och ge en mer nyanserad bild av hushållens samlade belåning”, säger Björn Lander.

You may also like...