Gunilla Herlitz är ny styrelseledamot i Marginalen Bank

Gunilla Herlitz valdes till ny styrelseledamot i Marginalen Bank vid den extra bolagstämman 15 augusti 2016. Gunilla har närmare 30 års erfarenhet från Bonnierkoncernen både som VD för olika tidningar och som journalist och chefredaktör.

– Gunilla Herlitz förmåga att skapa framgångsrika affärskoncept samt kvalitativt innehåll som intresserar och aktiverar människor är mycket värdefull för banken, där relationen med kunden blir allt viktigare ju längre digitaliseringen fortskrider. Hennes kunskaper om den digitala omvandling tidningsvärlden genomfört är givetvis också betydelsefulla för oss, säger Ewa Glennow VD på Marginalen AB.

Gunilla Herlitz kommer närmast från en tjänst som VD för Expressen, Dagens Industri och Dagens Nyheter samt affärsområdesansvarig för Bonnier News. Hon har även varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Dagens Industri samt varit journalist inom både affärs- och kvällspress. Gunilla Herlitz var även medlem i Bonniers koncernledning.

You may also like...