Företagarna och Arbetsförmedlingen startar integrationsprojektet Nyanlänt Företagande i Västra Götaland

De senaste 20 åren har mer än fyra av fem jobb skapats i små företag med mindre än 50 anställda. Samtidigt startas vart femte nytt företag av någon med utländsk bakgrund. Sammanlagt handlar det om 95 000 företag som sysselsätter drygt 350 000 personer i Sverige. Bland de asylsökande finns det kunskaper, kompetenser och erfarenheter som Sverige har nytta av. Inte sällan finns det en stor erfarenhet av företagande. Under mars månad startar Företagarna upp projektet Nyanlänt Företagande (NF) i Västra Götaland. Projektets övergripande mål är att fler nyanlända ska starta och driva eget företag samt kunna försörja sig genom det.

”Det ska bli spännande att driva detta viktiga projekt. Vi gör en samhällsinsats där vi skapar en meningsfull ,  och förbättrar möjligheten för nyanlända att driva företag i Sverige”, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Det finns exempel på satsningar för att få utlandsfödda att starta företag där fokus har lagts på uppstartsskedet men inte på genomförandefasen. I flera fall har satsningarna lett till skatteskulder och andra juridiska och ekonomiska svårigheter för deltagarna.

Nyanlänt Företagande går ut på att utveckla en metod för att tillvarata den nyanländes yrkeskunskaper och utvärdera vilka utbildningsinsatser som krävs för att denne skall kunna driva företag i Sverige. Detta sker med fokus på individen, genom att koppla ihop den entreprenörsinriktade nyanlände med lokala företagare. Företagarna agerar som mentorer och har som uppgift att hjälpa och stödja den nya företagaren att orientera sig i svensk företagskultur och regelverk samt att inkludera denne i sina egna nätverk.

Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Migrationsverket, berörda kommuner, frivilligorganisationer och lokala företagare kommer också att vara delaktiga i projektet.

”Bland de sökande i etableringen finns det många som både kan och vill driva framgångsrika företag, det får vi inte slarva bort. Nyföretagande skapar arbetstillfällen och för oss på Arbetsförmedlingen känns det extra bra att driva det här projektet ihop med en organisation som är proffs på entreprenörskap”, säger Eva Sannum, biträdande verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

You may also like...