Finansförbundet positivt till utredningsförslag om kontanter

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att analysera vilka lagändringar som krävs för att implementera ett antal EU-direktiv rörande betaltjänster.

Finansförbundet är mycket positivt till att utredaren delar förbundets bedömning att det inte är rimligt att lagstiftningsvägen tvinga banker att hantera kontanter. Utredarens slutsatser är att de åtgärder som är aktuella inte står i proportion till problemens uppfattning. Denna slutsats delas av Finansförbundet som av arbetsmiljöskäl strävar efter ett kontantfritt samhälle.

– Det finns en väldigt tydlig koppling mellan kontanter och rån. Av arbetsmiljöskäl tycker vi därför att avvecklingen av kontanter är en positiv utveckling. Men givetvis måste man hitta bra lösningar även för de människor som av olika anledningar idag inte kan betala med kort, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

You may also like...