Ewa Andersen blir ny vd för Sparbankernas Riksförbund

Ewa är jur. kand. och har tidigare bland annat varit vd för Virserums Sparbank (2006-2012) och Högsby Sparbank (2012-2014). Ewa har sedan april 2014 varit vice vd på Sparbankernas Riksförbund och blev i samband med tidigare vd Öivind Neimans plötsliga bortgång tillförordnad förbundsdirektör i februari 2016.

– Vi vet att Ewa delar sparbankernas värdegrund och ser det som en grundförutsättning i arbetet. Hon har de senaste åren arbetat med allt från att revidera alla våra avtal med Swedbank, skapa förståelse hos myndigheter och samarbetspartner varför utredningsförslaget om totalt provisionsförbud inom sparaområdet är skadligt för kunder med mindre placeringstillgångar och hur den digitala utvecklingen påverkar vårt arbetssätt gentemot våra 2 miljoner kunder, säger Erik Hägglöv, ordförande i Sparbankernas Riksförbund.

Ewa har en lång bankerfarenhet som bland annat bankjurist, privatrådgivare, företagsrådgivare och vd. Under perioden 2008-2014 var Ewa ledamot i styrelsen för Sparbankernas Riksförbund och Sparbankernas Service AB. Dessutom har Ewa deltagit i styrelsen sedan 2014 som ställföreträdande och vice vd. Hon har även varit ledamot i den samrådsgrupp som finns mellan Sparbankerna och Swedbank sedan 2011.

Rekrytering efter en ny vd har pågått under vintern och våren och Ewa Andersen tackade i veckan ja till rollen som vd.

Ewa tillträder tjänsten omgående.

You may also like...