En jämförelse av det ekonomiska läget i Finland och Sverige

Trots att länderna är grannar och att båda ofta anses vara idylliska platser att bo på, finns det för närvarande många skillnader mellan Sveriges och Finlands ekonomiska situation. Båda klarar sig fortfarande mycket bättre än de länder som har det kämpigt, såsom Grekland, men nu när 2016 har börjat står det klart att de har separata styrkor och svagheter.

Finland har större svårigheter och man förutsäger att dess ekonomi kommer att förbli oförändrad under 2016. Den svenska ekonomin ser å andra sidan ut att blomstra igen, vilket kommer som en överraskning för vissa med tanke på att det finns en del negativa faktorer.

Höjningar och sänkningar
Den finska ekonomin blomstrade innan och under åren efter det att landet antog euron och gick med i eurozonen 1999. Men när den ekonomiska krisen slog till drabbades även Finland eftersom det var involverat i alla eurons problem. År 2009 föll landets samlade produktion med nära 9 %, sedan steg den lite och föll sedan igen fram till början av det här året.

Sverige är inte med i eurozonen och även om landet upplevde en egen ekonomisk kris på 1990-talet seglade det igenom den globala ekonomiska krisen 2007–2008 relativt opåverkat. Landets ekonomi ses som en bra modell för andra nationer tack vare dess framgång för att vara ett så litet land.

Stark valuta
Eftersom Finland använder euron har dess valuta fluktuerat mycket under det senaste årtiondet. Med tanke på den grekiska räddningsaktionen, Greklands potentiella utträde ur EU samt den ukrainska krisen har det inte varit så lätt för Finland. Det går bättre för euron nu och den har stabiliserats.

Sverige använder kronan som är ett av de mindre paren vid valutahandel med IG. Till skillnad från Finland bestämde man sig för att inte använda euron och har i stort gynnats av detta beslut, även om landets styrka kan ha försvagats lite under de senaste tre eller fyra åren.

Tillväxtkällor
Förlusten av Nokia, ett av landets största företag som drev ekonomin framåt under 1990-talet, var ett hårt slag för Finland. Men landets tekniksektor är en potentiell grogrund för tillväxt under de kommande åren, även om dess ekonomi förutspås stagnera.

Sveriges BNP förutspås växa med 4 % när man får ett grepp om landets bostadskris och räntorna sänks, vilket lockar turisterna och gynnar handeln inom landet. Regeringen har lovat att sänka arbetslösheten, vilket också bör leda till ökad tillväxt.

You may also like...