EBA-stresstest bekräftar Nordeas starka ställning

Nordea har genomgått 2016 års stresstest som görs på banker i EU av Europeiska bankmyndigheten (EBA) i samarbete med Finansinspektionen, Europeiska kommissionen (EC) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB).

Nordeas starka kapitalposition och affärsmodell bekräftades av EBA:s EU-omfattande stresstest som publicerades i dag den 29 juli. I det negativa scenariot föll Nordeas kapitalrelation från 16,5 procent i slutet av 2015 till 14,1 procent i slutet av 2018. Den negativa effekten är jämförbar med stresstester med lika stränga villkor som genomförs internt och av tillsynsmyndigheter, och föranleder inga ändringar av Nordeas kapitalplanering eller kapitalmål. Det finns ingen förutbestämd nivå som en bank måste uppnå för få godkänt resultat i stresstestet.

Nordea har tagit del av beskeden som EBA lämnade i dag om det EU-omfattande stresstestet och bekräftar att EU:s banker kan jämföra sig mot resultaten av detta stresstest genom att tillämpa samma testmetoder.

You may also like...