Category: Nyheter

Det finanspolitiska ramverket bör stramas upp

Regeringarna har under de senaste 15 åren fört en finanspolitik som inte leder till att överskottsmålet nås. Enligt Riksrevisionen bör regeringen vara tydligare med hur långt från målet man är och tydligt redovisa hur...

Ränteändring för avistakonton

Räntan på avistakonton i Riksgälden sänks till -0,51 procent från och med den 17 februari. Med anledning av att Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,50 procent sänks också räntan på Riksgäldens avistakonton....

The Cards verksamhet i Sverige upphör

The Card upphör med sin verksamhet i Sverige, men ramavtalet för statliga myndigheter fortsätter att gälla tills vidare. The Card Scandinavia AB har informerat sina företagskunder om att de kommer att avsluta sin verksamhet...

Vad gör en mäklare?

När du ska sälja din villa, lägenhet eller ditt lantställe och ska anlita en mäklare, så är det alltid bra att börja med att ta in offerter från ett antal olika fastighetsmäklare för att...