Ökad jämställdhet behövs både inom och utanför pensionssystemet

Kvinnor tar större ansvar för hem och barn medan män jobbar heltid i större utsträckning. Det får konsekvenser för såväl lönen idag som för pensionen i framtiden. Inom p ensionssystemet finns det inslag som minskar skillnaderna mellan kvinnor och män. Men det finns saker man kan göra för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan könen. Det framgår i AMFs årliga pensionsrapport.

– Sverige har ett av världens mest robusta pensionssystem. Men det finns möjligheter till förbättring. Vi skulle få mer jämställda pensioner om fler män var föräldralediga och fler kvinnor arbetade heltid. Samtidigt får låg- och medelinkomsttagare en total inbetalning till pensionen på cirka 23 procent av lönen, medan höginkomsttagare får 30 procent. Det är ett strukturellt problem som s taten och arbetsmarknadens parter bör diskutera gemensamt. Pensionssystemet behöver bli mer rättvist för de med låga inkomster, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Gifta och registrerade partners kan kompensera varandra ekonomiskt genom att överföra sin premiepensionsrätt inom den allmänna pensionen. För varje överförd hundralapp minskas beloppet med 8 kronor för att kompensera det faktum att kvinnor förväntas leva längre än män. Idag är det mycket få som gör en sådan överföring. Här finns möjligheter att förbättra och öka jämställdheten mellan könen.

– Möjligheten att kunna överföra sin premiepensionsrätt till partner behöver omfatta fler, kunna göras med e-legitimation och ske utan att beloppet minskar. Även sambo bör omfattas utöver gifta och registrerade partners. Idag är det försvinnande få som känner till att möjligheten finns och informationen i orange kuvert kan bli mycket tydligare, säger Dan Adolphson.

Pensionsrapporten diskuterar också att det måste bli enklare att gå i pension. De många pensionsförsäkringarna, spridda hos flera olika pensionsbolag, gör det svårt för spararna att sätta sig in i de val som finns och vilka konsekvenser de får.

– Det borde vara tillåtet att slå ihop pensionsförsäkringar med mindre kapital. Det skulle innebära lägre avgifter för spararna och bidra till ett mer lättbegripligt pensionssystem. Det borde även vara möjligt att flytta kollektivavtalade tjänstepensioner som kommer från tidigare anställningar till nya avtal inom den bransch som man jobbar inom, säger Dan Adolphson.

You may also like...